Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Sommarlov

Ha en skön sommar! Vi möts i augusti och laddar inför...
Läs mer

Höstupptakt 19 augusti

Höstupptakt för distriktets alla medlemmar hålls i...
Läs mer

Qom Ut 26 augusti

Pride-parad genom Jönköping. Vänsterpartiet deltar....
Läs mer

Medlemsmöte 4 september

Höstens första medlemsmöte. Mer info kommer i sommar.
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Hur ska vi vinna framgång?

I en debattartikel i Flamman nr 7 2017 skriver Willy Neumann att vi i Vänsterpartiet än tydligare måste...
Läs mer

Motion om 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten

Vänsterpartiet vill att Jönköpings kommun inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök på en eller flera enheter inom...
Läs mer

CETA och TTIP – en gåva till storföretagen

CETA, ett handels- och investeringsavtal mellan EU och Kanada, ligger nu för beslut hos medlemsstaternas parlament. Ett liknande avtal mellan EU och USA, förkortat TTIP, är under...
Läs mer

Obegriplig miljöparadox

Det som för mig och många andra är en obegriplig paradox, är att vi inom kommunen har ett förbud att på gatan eller garageuppfarten tvätta våra bilar vilket helt...
Läs mer

Axamo fritidsområde är inte till salu!

Under senaste fullmäktigemötet beslutades om en återremittering i ärendet om försäljning av Axamoskogen. S och M hade dagen före backat i sina beslut och man enades i fullmäktige om att göra en ny...
Läs mer

Bilar och bussar behöver biogasen

Regionen, kommunen och landet har alla uppsatta mål för när vi ska nå hållbara nivåer av våra koldioxidutsläpp. Det är ganska tuffa krav och en av de största utmaningarna är transporterna. Hur ska vi till exempel nå 100 procent förnyelsebara drivmedel för kollektivtrafiken i Jönköpings län till 2025?  Hur ska alla kommunens...
Läs mer

Vättern ska skyddas av Region Jönköping län

De flesta av oss som lever och verkar runt sjön Vättern vet att vi måste skydda vår miljö och då inte minst vårt dricksvatten som tas från Vättern. Den insikten har samtliga kommuner runt sjön haft sedan länge, förutom Jönköping och Karlsborg, då man vet att om vatten - kvalitén försämras så kommer vi alla få problem.    Ett antal grupper och kommunföreträdare runt Vättern har...
Läs mer

Vad händer med Vättern ?

Under rubriken; Vätterns faror granskas, den 26 /11 i JP fanns ett reportage om Vätterns vattenkvalitet som var intressant på många sätt.   En forskargrupp från Örebro universitet ska börja undersöka vattenkvalitén i sjön och dricksvattnet för ca 250 – 300 tusen människor runt Vättern. Det är en forskargrupp som med...
Läs mer

Hoten om vårt vatten kvarstår !

Under senare tid har vi kunnat läsa om hur EU:s beslut om förbud att fiska eller odla signalkräftor har påverkat våra yrkesfiskare i bland annat Vättern. Ett förbud som nu våra svenska myndigheter, enligt media, har upphävt till glädje för Carléns Fisk norr om Jönköping. Det tidigare EU- beslutet var att verksamheten delvis kunde gå i spillror på grund av kräftfisket i...
Läs mer

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg