Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Årsmöte 6 februari

Måndag 6 februari är det dags för...
Läs mer

Hållbart samhällsbyggande – inställt!

Seminariet är inställt på grund av för få...
Läs mer

Organisera dig med Zetkin

Jönköpings partiförening har beslutat att ansluta...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Motion om 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten

Vänsterpartiet vill att Jönköpings kommun inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök på en eller flera enheter inom...
Läs mer

CETA och TTIP – en gåva till storföretagen

CETA, ett handels- och investeringsavtal mellan EU och Kanada, ligger nu för beslut hos medlemsstaternas parlament. Ett liknande avtal mellan EU och USA, förkortat TTIP, är under...
Läs mer

Obegriplig miljöparadox

Det som för mig och många andra är en obegriplig paradox, är att vi inom kommunen har ett förbud att på gatan eller garageuppfarten tvätta våra bilar vilket helt...
Läs mer

Axamo fritidsområde är inte till salu!

Under senaste fullmäktigemötet beslutades om en återremittering i ärendet om försäljning av Axamoskogen. S och M hade dagen före backat i sina beslut och man enades i fullmäktige om att göra en ny...
Läs mer

Skydda Axamo fritidsområde!

Detta är ett öppet brev till er i kommunstyrelsen som röstade för ett genomförande av försäljning av kommunens största fritidsområde.   Vad var det som gjorde, som jag ser det, att ni inom M,KD,C och S i kommunstyrelsen så enkelt röstade för ett medgivande att försälja ett antal fastigheter inom Axamo fritidsområde? Vad kunde vara denna brådska? Borde inte ett beslut av denna dignitet genomlysas ett antal gånger innan beslut fattas.   Enligt ramprogrammet för utbyggnad av Jönköping som nu är igång vid bla Munksjön, kommer staden att utvecklas...
Läs mer

Vad händer med Vättern ?

Under rubriken; Vätterns faror granskas, den 26 /11 i JP fanns ett reportage om Vätterns vattenkvalitet som var intressant på många sätt.   En forskargrupp från Örebro universitet ska börja undersöka vattenkvalitén i sjön och dricksvattnet för ca 250 – 300 tusen människor runt Vättern. Det är en forskargrupp som med...
Läs mer

Hoten om vårt vatten kvarstår !

Under senare tid har vi kunnat läsa om hur EU:s beslut om förbud att fiska eller odla signalkräftor har påverkat våra yrkesfiskare i bland annat Vättern. Ett förbud som nu våra svenska myndigheter, enligt media, har upphävt till glädje för Carléns Fisk norr om Jönköping. Det tidigare EU- beslutet var att verksamheten delvis kunde gå i spillror på grund av kräftfisket i...
Läs mer

Lyssna på fattigdomens ambassadörer!

I sommarens sista skälvande minuter har en debatt blossat upp om att förbjuda tiggeri, föranledd av uttalanden från en socialdemokratisk minister. Det är verkligen märkligt att en sådan fråga alls kan komma upp från människor som kallar sig humanister. Att ingen skall behöva tigga är naturligtvis en självklar ståndpunkt för oss alla. Men att angripa tiggeriet genom att...
Läs mer

Godkänt övergrepp på Vättern

Den 18 maj 2016 beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland att ge Försvarsmakten tillstånd till ändrad och utlovad verksamhet på flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun. Det betyder att Försvarsmakten nu har tillstånd för ett bibehållande och ett mycket utökat tillstånd till att använda Vättern som skjutfält! Från tidigare 20 dagar per år så får man nu flyga och skjuta 30 dagar per år med en avsevärd större mängd ammunition och raketer.   Beslutet gäller följande; ...
Läs mer

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg