Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Vänsterpartiet på stan

Lördag 30 juni finns Vänsterpartiet i de centrala delarna...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Använd Zetkin i valarbetet

Om du vill delta i valrörelsen kan du enkelt hitta våra olika aktiviteter i verktyget Zetkin och anmäla om du...
Läs mer

Värdigare hemtjänst för anställda och vårdtagare

I en motion till kommunfullmäktige i Jönköping skriver Vänsterpartiet att det behövs en förändring av organisationen inom hemtjänsten. Dels för att få rätsida på...
Läs mer

Vänsterpartiet i Jönköping lämnar Nordea

Vänsterpartiet i Jönköping har beslutat att lämna Nordea. Det är en protest mot att banken bestämt sig för att flytta sitt huvudkontor till Finland med anledning av regeringens planer på höjd...
Läs mer

Socialdemokraterna och krigsövningen Aurora 17

Jag vill ställa en misstroendeförklaring till hela S-regeringen om att låta främmande trupp etablera sig på svensk mark, vilket i...
Läs mer

Vägen ut ur EU kan vara Svexit!

Vilken är vägen ut ur EU? frågar Anna Herdy i en ledare i Flamman (nr 21). Willy Neumann skriver i sin artikel i nr 23 i samma tidning att frågan är högst aktuell....
Läs mer

Gruvlagen måste ändras!

  Under de senaste åren har det Kanadensiska gruvbolaget Tasman Metal sökt tillstånd att få öppna en gruvverksamhet vid Norra Kärr i närheten av Gränna. Efter många protester och överklaganden från sakägare som berörs och olika organisationer, som ARV (Aktionsgruppen Rädda Vättern), Naturvårdsföreningen, Urbergsgruppen, mm, har frågan även varit upp i riksdagen för diskussion.     Gruvbolagets planer har i nuläget stoppats av miljöskäl då platsen anses utgöra en stor fara för vårt vatten såväl i Vättern som i Sommen då den tänkta platsen liggen på högsta punkt i området. Det betyder att orenat processvatten kommer...
Läs mer

Stoppa utförsäljningen av biogasen!

Det schweiziska bolaget Hitachi Zosen Inova AG säger sig vilja ta över biogasanläggningen av Jönköping Energi enligt Jönköpings Posten den 6 mars. Det har en längre tid varit en diskussion om denna anläggning på Torsvik. Främst har det väl varit kostnaden och vad man har fått ut av produktionen.   Klart är att...
Läs mer

Vinster i välfärden - misshushållning med skattemedel

Replik till Jan Egon Leo   Högern påstår att privat vård, skola och omsorg ger småskaliga, kooperativa och idéburna aktörer möjlighet att bedriva verksamhet. Verkligheten ser något annorlunda ut. ”Välfärdsmarknaderna” domineras alltmer av jättelika vinstdrivande koncerner, ägda av svenska eller internationella riskkapitalbolag.   Jan-Egon Leo (JEL) har inga problem med att...
Läs mer

Ska välfärden vara till för dig eller riskkapitalbolagen?

Replik till Jan Egon Leo   Regeringen och Vänsterpartiet har lagt fram en lagrådsremiss om hur vi ska få bort vinstjakten inom skolan och socialtjänstens områden. I vår tar riksdagen ställning till om Sverige ska förbli det enda landet i världen (!) som tillåter vinstjakt till och med inom den skattefinansierade skolan.   Skattemedel ska användas till det de är avsedda för. Ändå försvinner årligen...
Läs mer

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg