Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Delta i valarbetet!

Under tre intensiva veckor ska vi övertyga så många...
Läs mer

Sommaravslutning 6 juni

Välkommen till Vänsterpartiets sommaravslutning...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Kommunpolitik - Motioner

Här har vi alla våra motioner inom kommunpolitiken.


Om "Öppet Rådhus" i Jönköping

Kommunen är vår gemensamma och demokratiska organisation. A...
Läs mer


Om miljödetektiver

Agenda 21 är ett uppdrag till alla i samhället att ta sitt m...
Läs mer


Om jämställdhetsbokslut

Principen om lika lön för lika arbete är ett viktigt le...
Läs mer


Om försöksverksamhet med arbetstidsförkortning i kommunal verksamhet

Också vid elfte timmen gick han ut och De svarade honom: "Dä...
Läs mer


Om att upprätta en ombyggnads- och renoveringsplan för kommunens skolor

Då underhållet i kommunens skolor varit eftersatt, fö...
Läs mer


Om låsbara cykelställ

Att stimulera till cykelåkning är en god investering nä...
Läs mer


Om friskvårdsprojekt för kommunens personal

Med arbetsgivarens ökade rehabiliteringsansvar och med tanke p&ar...
Läs mer


Om förändrat antal valkretsar i Jönköpings kommun

Nuvarande regler för mandatfördelningen i Jönköpin...
Läs mer


Motion gällande hastighetsbegränsning utanför kommunens skolor

Ett flertal skolor i Jönköpings kommun ligger utmed hå...
Läs mer


30 mars 1995   Motion till Jönköpings kommunfullm...
Läs mer


Till Alf Henriksons minne

Man glömmer så mycket med åren, Data och fakta och...
Läs mer


Om att upprätta en s k svart lista

Konsumenternas medvetenhet om miljöskadliga produkter och dä...
Läs mer


Om att Jönköpings kommun ansluter sig till Aalborgdeklarationen

Kommunens agenda skall vara ett demokratiskt förankrat dokument. ...
Läs mer


Om att tillsätta en integrationsutredning

Samhället genomgår omfattande och djupgående för...
Läs mer


Om återinförande av kommunal konsumentvägledning

Jönköping har i likhet med många andra kommuner lagt n...
Läs mer


Utställning av kommunens konst

Jönköpings kommun har i sin ägo en konstskatt. Konst fi...
Läs mer


Om byggande av flerbostadshus för elöverkänsliga

Det högteknologiska samhället har skapat en "elektromagnetis...
Läs mer


Om installation av täckta cykelställ

Förr var det vanligt att cykelställen utrustades med tak och...
Läs mer


Om en separat kill- och tjejbudget i fritidsnämnden

Traditionellt manliga fritidsintressen har ofta begåvats med en ...
Läs mer


Ökad tillgång på tryckluft för cyklister

De flesta av oss är ense om att cyklismen är något bra...
Läs mer


Återvinn byggavfallet

Samhället måste bygga på kretsloppstanken. Det inneb&...
Läs mer


Om kompostering av julgranar

I Västmanland finns ett sopbolag som är först i vä...
Läs mer


Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg