Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Allt är en konspiration

Tisdag 26 mars kommer författaren och journalisten Kent Werne...
Läs mer

Utbildning för nya medlemmar

Torsdag 28 mars hålls den sista delen av distriktets...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Om demokrati i gymnasieskolan

Skrivet 24 Mar 2010


Interpellation till kommunalrådet Acko Ankarberg

 

I den borgerliga majoritetens "Avtal för samverkan i Jönköping" finns i bilaga 2 gemensamma punkter för kommunprogram 2007-2010 finns att läsa under Ansvarsområde 3, punkt 17: "Elevdemokratin skall utvecklas och stödjas" och att "Alla verksamma i skolan, inklusive föräldrarna, skall kunna känna sig delaktiga".

 

I majoritetens kommunprogram för mandatperioden 2007-2010 finns att läsa följande: "Att ha inflytande över sin vardag, att välja förskola, skola och utbildning, att påverka undervisningens form och innehåll är en del av demokratibegreppet".

 

Vi närmar oss nu slutet av mandatperioden. Det finns skäl att börja summera. Med anledning av detta vill jag fråga dig:

 

1. Anser du att elevdemokratin utvecklats under mandatperioden?

2. Vilka konkreta exempel och åtgärder vill du peka på som särskilt relevanta i detta avseende och under denna mandatperiod?

 

Jerry Hansson

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg