Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Vad gör kommunen för att minska barnfattigdomen?

Skrivet 18 Feb 2011


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Green

 

De senaste åren har andelen fattiga i Sverige ökat med 250 000 personer. De som har det allra svårast ekonomiskt är ensamstående föräldrar. Enligt riksdagens utredningstjänst lever i genomsnitt var fjärde ensamstående med barn på inkomster som understiger 60 % av median-inkomsten, vilket är måttet på relativ fattigdom.

 

Den kraftiga ökningen av antalet fattiga de senaste åren saknar motstycke i modern svensk historia. Fattigdomens utbredning är inte konsekvenser av en global kris utan beror huvudsakligen på medvetna politiska beslut som kraftigt försämrat många människors möjlighet att försörja sig.

 

De som drabbas hårdast är barnen. Att växa upp under fattiga förhållanden begränsar barnens möjligheter till en god uppväxt och en ljus framtidssyn. Barns fattigdom kan handla om att inte kunna delta i fritidsaktiviteter, inte få presenter på sin födelsedag, åka på semester och annat som betraktas som självklart för det stora flertalet barn och ungdomar.

 

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till dig:

 

Har du någon uppfattning om hur många fattiga barn det finns i Jönköpings kommun?

Hur många barn lever i familjer där man är helt eller delvis beroende av försörjnings-stöd?

I relation till ovans, hur har detta förändrats de senaste åren?

Har den styrande borgerliga majoriteten i kommunen några konkreta förslag på åtgär-der för att minska barnfattigdomen?

 

Kenneth Kindbom

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg