Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Klimatmanifestation 27 september

Fredag 27 september är utlyst som en global manifestationsdag...
Läs mer

Medlemsmöte 3 oktober

Välkommen till partilokalen torsdag 3 oktober kl 18.00. Tanja...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Om förstelärare i kommunens skolor

Skrivet 28 Jan 2014


Interpellation till kommunalrådet Andreas Sturesson

Regeringen har avsatt pengar för s k karriärtjänster för lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Från och med hösten ska det finnas 15 000 sådana tjänster.2013 erhöll Jönköpings kommun 49 förstelärare per bidragsram. I februari ansöker kommunen om ytterligare 186 tjänster.

 

Karriärtjänsterna är tillsvidaretjänster med en varaktig höjning av lönen.  Ett särskilt statsbidrag ger en löneökning på i snitt 5000 kronor per förstelärare och 10 000 i snitt kronor per lektor.

 

 

1.    Hur många förestelärare respektive lektorer finns idag i Jönköpings grundskolor och gymnasieskolor?

2.    Hur många sådana tjänster planeras i framtiden?

3.    Hur och på vilka grunder har och kommer dessa tjänster tillsättas?

4.   Vilka uppdrag tillkommer i och med karriärtjänsten?

5.   Vilka nuvarande ordinarie arbetsuppgifter tas bort?

6.   Vilka minskar i omfattning?

7.   Med anledning av fråga 4-6: hur påverkar detta arbetstiden/timfördelningen?

8.    Hur är uppdrag och kriterier för dessa tjänster formulerade och dokumenterade?

9.    Vad innebär det att en lönehöjning är varaktig?

                                                                                           

 

Jerry Hansson                                                                                     

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg