Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Klimatmanifestation 27 september

Fredag 27 september är utlyst som en global manifestationsdag...
Läs mer

Medlemsmöte 3 oktober

Välkommen till partilokalen torsdag 3 oktober kl 18.00. Tanja...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Om flyktingungdomars studiemöjligheter

Skrivet 28 Jan 2014


Interpellation till kommunalrådet Andreas Sturesson

I vår kommun finns ett antal ungdomar med flyktingbakgrund som saknar behörighet, kun-skaper och färdigheter motsvarande svensk grundskola. Den övergripande frågan är hur dessa ungdomar blir mottagna så att de ges goda möjligheter att inom en rimlig tidsrymd påbörja en gymnasieutbildning.

 

 

1.                   Vilka förkunskaper, vilken kompetens, krävs av ungdomar med denna bakgrund för att bli antagen till en gymnasial utbildning?

2.                   Vilka speciella satsningar gös avseende denna elevkategori?

 

 

Kenneth Kindblom

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg