Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Klimatmanifestation 27 september

Fredag 27 september är utlyst som en global manifestationsdag...
Läs mer

Medlemsmöte 3 oktober

Välkommen till partilokalen torsdag 3 oktober kl 18.00. Tanja...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Om media och personlig integritet i kommunala verksamheter

Skrivet 28 Jan 2014


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Green.

En patient som avled i cancer på ett sjukhus blev, utan sin eller de anhörigas vetskap och medgivande, filmad och senare förevisad i en s k dokusåpa i TV3. Denna groteska ”händelse” ägde rum i september 2007. I programmet kunde man ”se honom rullas in till akuten och sedan (efter reklamavbrottet för bland annat fruktdryck, vinterdäck och festtoppar), får tittarna följa hur han får syrgas och höra om hans tillstånd. Dessemellan bilder av sjukhuset, i bak-grunden popmusik. Detta var ”Sjukhuset”, ett nöjesprogram, där bilder av vanställda ansikten och kameraåkningar efter springande läkare blandas med lustiga inslag från kafferummet (som när en sjuksköterska försöker äta bullar med munskyddet på).”[1]

 

 

Den avlidnes anhöriga, som enligt uppgift fick in kanalen och såg programmet av en tillfällighet, stämde det ansvariga landstinget för brott mot sjukvårdssekretessen och för den kränkning som de efterlevande lidit av publiciteten.

 

 

I slutet av december 2013 förkunnas domslut.  De anhöriga förlorar och ska stå för rättegångs-kostnaderna, vilka bekostas av en ideell organisation. Ett landsting ”kan enligt denna dom ostraffat bjuda ut patienter som råvara till tv-bolagen, eftersom svenskars rätt till rörliga bilder anses väga tyngre än deras rätt till privathet, också på dödsbädden” kommenterar Maciej Zaremba den märkliga domen[2]. I botten finns en märklig tolkning av meddelarfriheten varvid tystnadsplikt och sjukhussekretess säljs ut till cynisk kommersiell tv-underhållning.

 

 

Detta föranleder följande frågor rörande individens integritet och medias möjligheter att verka i de kommunala verksamheterna:

1.                   Hur är beredskapen i kommunala verksamheter inom äldreomsorg, sjukvård, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn m m rörande missgrepp av denna och liknande karaktär?             

2.                   Finns det någon policy rörande detta i Jönköpings kommun?

 

                                                                                                            

Jerry Hansson

Vänsterpartiet

[1] Zaremba, Maciej: När en döende patient blev ’bra TV’, Dagens Nyheter 2013-11-25

[2] Zaremba, Maciej: När medborgaren förlorade rätten att dö i fred, Dagens Nyheter 2014-01-12

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg