Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Klimatmanifestation 27 september

Fredag 27 september är utlyst som en global manifestationsdag...
Läs mer

Medlemsmöte 3 oktober

Välkommen till partilokalen torsdag 3 oktober kl 18.00. Tanja...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Om skolbibliotek i gymnasieskolorna

Skrivet 17 Jun 2014


Till Arbetsmarknads- och utbildningsnämndens ordförande Carina Berggren

 

Kommunen ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Skolbiblioteken ska enligt bibliotekslagen främja språkutveckling och stimulera läsintresse. Kulturrådet, som ansvarar för biblioteksstatistiken, har tidigare undersökt skolbiblioteken vid landets grundskolor och gymnasier. Mot bakgrund av detta interpellerade 2009 undertecknad om resultaten i vår kommun. Det finns skäl att åter lyfta detta viktiga ämne.

 

Med anledning av detta följande frågor:

 

1. Vilka gymnasieskolor i vår kommun saknar skolbibliotek? Av vilka skäl?

 

2. Av de skolor som har sådana: ungefär hur stora, mätt i antal volymer, är dessa?

 

3. Är skolbiblioteken bemannade? Om så är fallet, i vilken utsträckning?

 

4. Vilka skolor har bokrum/boksamling? Ungefär hur stora, mätt i antal volymer, är dessa?

 

5. Enligt Kulturrådet (2009) "förefaller" biblioteksverksamheten ha minskat sedan 2002.

Gäller detta även i vår kommun?

 

6. Anser du att biblioteksverksamheten vid de kommunala skolorna i vår kommun är bra?

 

7. Anser du att biblioteksverksamheten vid de s k fristående skolorna i vår kom-mun är bra?

 

8. Hur ämnar du arbeta med frågan om skolbiblioteken framöver?

 

 

Jerry Hansson

Vänsterpartiet

 

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg