Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Medlemsmöte 23 januari

Jonas Sjöstedt håller ett webb-sänt tal om det...
Läs mer

Inför EU-valet

Tisdag 5 februari kommer Eva-Britt Svensson (tidigare...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Om kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Skrivet 18 Dec 2008


Jag vill ställa en fråga till dig angående vår motion från 2005 om kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

 

I november 2005 beslutade fullmäktige att "uppdra till tekniska nämnden att i samarbete med kulturnämnden och stadbyggnadsnämnden fortsätta det arbete som inletts med syfte att klargöra vilka byggnader i kommunen som är kulturhistoriskt värdefulla och vilka konsekvenserna är ur drifts- och underhållssynpunkt."

 

2008-02-18 finns uppdraget med i tekniska nämndens redovisning av balansärenden. Där anges att ärendet är pågående och att det preliminärt ska vara klart under 2008.

 

Nu har ärendet varit pågående under tre år och min fråga är: när får vi en redovisning av kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader?

 

Thordis Samuelsson (V) frågar kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C).

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg