Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Arbetsplatsen, landstinget och spriten

Skrivet 0 Okt 2004


Alkoholkonsumtionen har kraftigt gått upp under de senaste åren. Det har skett en 30-procentig ökning och vi ligger nu på i snitt 10,8 liter starksprit per person och år.

 

Alkoholberoendet ökar och får katastrofala följder: ett stort mänskligt lidande, enorma kostnader för samhället ca 100 miljarder per år, var fjärde till femte vårdplats upptas av en patient med alkoholrelaterad diagnos, allt fler barn lever i en familj där en eller båda föräldrarna är  missbrukare…

 

Ungefär var tionde vuxen beräknas ha ett utvecklat missbruksproblem. Hur kan vi hjälpas åt för att bryta denna utveckling? Att inte bli handlingsförlamade och ge upp? Vad kan man göra som medarbetare på Landstinget, en av regionens största arbetsplatser?

 

Jag menar då både inom alla delar av verksamhetsorganisationen och inom landstingets politiska organisation.

 

Att inte blunda för ett begynnande missbruk bland sina arbetskamrater. Att på olika sätt gå till handling. Att på alla arbetsplatser bedriva ett aktivt arbete mot missbruk t ex genom information, kurser, handlingsplaner, kamratstödjande verksamhet.

 

I detta arbetsplatsarbete mot alkohol och andra droger, bör likaså alla ledare och chefer ha kompetens och ansvar för att agera när medarbetare har missbruksproblem. Vi har allt att vinna på att förebygga ohälsa, på att tillsammans skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Landstinget bör vara en föregångare på detta område!

 

Mina frågor är:

 

Hur ser det ut i Jönköpings läns landsting?

 

Finns det kunskaper om missbruksproblematik på ledarnivå och på ”golvet”?

 

Har arbetsplatserna rutiner och riktlinjer när drogmissbruk upptäcks inom den egna verksamheten?

 

Suzanne Schöblom

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg