Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Stöd till kvinnor som utsatts för våld

Skrivet 3 Maj 2004


Under landstingsfullmäktige i maj –03 behandlades en motion från vänsterpartiet angående våld mot kvinnor. I motionen yrkades att behovet av en kurativ jourverksamhet vid sjukhusens akutmottagningar skulle utredas och planeras snarast. Detta för att vid alla tider på dygnet kunna ge rätt stöd till våldtagna och misshandlade kvinnor.

 

Som ett första steg i detta arbete beslöt landstingsfullmäktige att frågan om bemötande och stöd till kvinnor som utsatts för våld tas upp i lokal-LAKO i länet. Då skulle en bild kunna ges av hur gällande rutiner och samverkan med kommunernas socialtjänst fungerar för de drabbade kvinnorna – och då särskilt under kvällar och helger.

 

Nu har ett år gått och våldet mot kvinnor tenderar att öka hela tiden…

 

Har frågan tagits upp i samtliga lokal-LAKO i länet?

Hur fungerar rutiner och samverkan?

Finns det någon samlad redovisning av vad som framkommit i kontakterna med kommunerna?

 

Inga Jonasson

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg