Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel.

Skrivet 18 Mar 2014


För de patienter i vårt län som behandlas med Waran, ett blodproppsförebyggande medel, innebär detta täta besök i vården. Att förebygga blodpropp och att upptäcka patienter som behöver denna typ av behandling är mycket viktigt, det förebygger allvarliga och förödande tillstånd som stroke. Men känsligheten för warfarin (den aktiva substansen i Waran) varierar mellan olika människor och kan påverkas av en rad yttre faktorer. Därför måste täta och regelbundna kontroller göras.

 

Dessa kontroller utförs som regel i vårt län i primärvården och analyseras av en särskild mottagning, den så kallade AVK-mottagningen. Kontroller tycks fungera mycket bra, men innebär en bundenhet till vården för patienten. I andra Landsting används i allt större omfattning självtester med hjälp av en testutrustning. Detta innebär i korthet att provtagningen görs av patienten själv i hemmet med en egen mätare på liknande sätt som insulinbehandlade diabetiker mäter sitt blodsocker i hemmet. I Stockholms läns Landsting har egentestning införts genom att apparaturen förskrivs som hjälpmedel, flera andra Landsting följer Stockholms exempel. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har konstaterat att den här typen av egenvård är ett minst lika säkert alternativ som den rutinsjukvård som nu ges, för de patienter som klarar av att sköta rutinerna och som är motiverade.

 

Patienten kan själv kontrollera sina värden vilket blir enklare och ger en bättre följsamhet. Självklart passar inte detta alla patienter, många behöver få vårdens hjälp som tidigare, men för utvalda patienter kan möjlighet till självtest betyda större frihet, självständighet och ökad livskvalitet.  Patienterna måste naturligtvis få utbildning och stöd från vården i en lärprocess.  Dessutom torde det vara god hushållning med vårdens resurser. För Landstingets verksamheter är det i dagsläget en stor manuell hantering med denna provtagning.

 

Med anledning av vad som ovan anförts föreslås Landstingsfullmäktige besluta

 

Att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda möjligheterna till ökad självtestning och egenvård vid behandling med blodförtunnande läkemedel för utvalda patienter.

 

Att utredningen omfattar kostnader och konsekvenser för införande av en kostnadsfri bärbar provtagningsutrustning för mätning i hemmet för dessa patienter.

 

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

 

 

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg