Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Äldre med psykisk ohälsa – satsningar behövs för att ge en rättvis vård!

Skrivet 7 Apr 2014


För snart tre år sedan behandlades en motion från Vänsterpartiet som satte ljuset på äldres psykiska hälsa. Motionen blev startskottet för en del aktiviteter i form av konferensdagar och behovsinventering om vård och stöd till äldre med psykisk ohälsa. Uppdraget att göra en inventering gavs av läns-LAKO och gick till Regionförbundets FoU rum. Under våren har rapporten som baseras på dokumentstudier, intervjuer och enkäter presenterats. Behovsinventeringen visar att det finns stora behov som inte tillgodoses och att kunskapsläget om äldre med psykisk ohälsa är bristande.

 

 

Den låga svarsfrekvensen på enkätfrågorna ger också en misstanke om att intresset och engagemanget för denna utsatta grupp brister. Sedan tidigare visar undersökningar som Socialstyrelsen och stiftelsen äldrecentrum gjort att äldre med psykisk sjukdom har svårt att få kvalificerad hjälp i vården. Över hälften av landets landsting och regioner saknar enheter specialiserade på äldrepsykiatri. Landstinget i Jönköpings län saknar en sådan enhet. Undersökningar visar också att de äldre med psykisk ohälsa nästan helt hänvisas till läkemedelsbehandling och inte får tillgång till psykolog och samtalsbehandling till skillnad från yngre.

 

 

Dessa nationella undersökningar bekräftas nu i den undersökning/inventering som gjorts i Jönköpings län. En hög andel av de äldre plågas av oro, ängslan och ångest och självmorden är fler bland de äldre. Läkemedel är den mest frekventa behandlingen som ökar med stigande ålder medan den andel som får tillgång till samtal är i stort sett obefintlig i åldrar över 80 år. Allt detta innebär att äldre diskrimineras och att många inte får tillgång till adekvat vård, det rimmar dåligt med utfästelser om satsningar på de äldre som det ofta talas om. Äldres psykiska ohälsa tycks inte tas på allvar.

 

 

Så kan det inte få fortsätta! Landstinget i Jönköpings län har som mål att vara ett föredöme inom den psykiatriska vården i Sverige, skall det förverkligas måste den psykiatriska vården för äldre stärkas rejält. Med anledning av ovanstående föreslås Landstingsfullmäktige besluta

 

 

Att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens tillskapas i länet.

 

Att dessa enheter har tillgång till slutenvårdplatser.

 

Att kompetensutvecklingsåtgärder genomförs om äldres psykiska hälsamed särskilt fokus på medarbetare i primärvården.

 

 

Per-Olof Bladh                                                         Mikael Ekvall                                Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg