Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser.

Skrivet 10 Mar 2014


Att människor som drabbats av svåra traumatiska händelser kan vara i behov av kvalificerad behandling är väl känt och klargjort. Numera vet vi alla att traumatiska händelser kan sätta djupa spår och även ge upphov till det som kallas PTSD – Post Traumatiskt Stressyndrom. PTSD uppstår efter att en människa utsatts för en händelse som inneburit livsfara eller som inneburit en allvarlig kränkning av integriteten. Det kan handla om olika former av våld och/eller sexuella övergrepp, upplevelser från krig och förföljelse eller svåra olyckor.

 

 

Det finns naturligtvis olika typer av psykiska följder efter den här typen av upplevelser och alla drabbas inte av utvecklad PTSD som innebär ett svårt och funktionshindrande tillstånd. Men den här motionen tar fasta på personer som lider av eller har risk för att utveckla PTSD och det faktum att adekvat behandling saknas i länet. Det är ett mycket allvarligt tillstånd som djupt påverkar familjen, anhöriga och andra närstående. De flesta landsting/regioner har någon form av specialistteam för att ge patienter med PTSD rätt behandling. Den möjligheten måste även finnas i Landstinget i Jönköpings län, det är mycket viktigt för denna patientgrupp att slippa långa resor för att få tillgång till behandling.

 

 

Samtidigt krävs en specialistkompetens för att ge vård på rätt nivå till patienter med en svår posttraumatisk problematik. Landstinget i Jönköpings län tar under våren fram en länsgemensam handlingsplan avseende Landstingets ansvar när det gäller våld i nära relationer. Även i det sammanhanget är en specialistnivå för PTSD behandling en viktig del i Landstingets ansvar för dem som levt i en våldsam och destruktiv relation under många år och drabbats av svåra psykiska skador. Ett specialistteam kan även stödja och ge kunskap till andra delar av vården som exempelvis primärvårdens psyko-sociala team.

 

 

Med anledning av ovanstående föreslås Landstingsfullmäktige besluta

 

Att någon form av specialistteam/enhet avseende PTSD/kris- och traumabehandling inrättas snarast i Landstinget i Jönköpings län.

 

 

Mikael Ekvall                                Per-Olof Bladh                                                         Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg