Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Rehabilitering för framtiden i Jönköpings län.

Skrivet 2 Jun 2014


Efter att en stor kartläggning av rehabiliteringsresurserna i länet genomförts, ser vi att det är stora skillnader i tillgängligheten till rehabilitering i länet. Skillnaderna finns geografiskt men också mellan öppen och sluten vård och inom olika delar av vården. Utredningen pekar på stora behov av ökade resurser inte minst inom psykiatrin, onkologin och inom neurologi. Samtidigt som kartläggningen bekräftar Vänsterpartiets farhågor om att rehabiliteringen inte är jämlikt fördelad i länet, så återstår många frågor.

 

Kartläggningen har gett upphov till ytterligare frågor och frågetecken kring om underlaget är nog djupgående för att kunna dra rättvisa jämförelser. Särskilt påtalas att det inom primärvården varit svårt att få fram kompletta och tillförlitliga data. Det pekas också på att det under kartläggningen framkommit behov av att stärka utvecklingsarbetet inom rehabiliteringen och återupprätta kompetensutvecklingen inom de olika professionerna. Även behovet av en programgrupp inom rehabiliteringsområdet förs fram i kartläggningen. Det är viktigt för att samordna och stärka rehabiliteringen i länet.

 

Tyvärr ingick inte någon jämförelse med andra regioners och Landstings insatser och arbete med rehabiliteringen utifrån nationella riktlinjer och kunskapsöversikter. För att komma vidare i utvecklingen av rehabiliteringen för framtiden i Jönköpings län måste ytterligare insatser göras för att få en jämlik och jämställd rehabilitering på lika villkor.

 

 

Med anledning av ovanstående föreslås Landstingsfullmäktige besluta

att kartläggningen kompletteras med en genomgång av rehabiliteringesresurserna i övriga landsting och regioner i jämförelse med resurserna i Jönköpings läns landsting.

 

att uppdraget fördjupas till att även omfatta följsamheten till nationella riktlinjer och till evidensbaserade metoder.

 

att i det fortsatta arbetet även redovisa jämställdhetsanalyser.

 

 

Per-Olof Bladh                                                         Mikael Ekvall                                Inga Jonasson

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg