Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Allmänhetens frågestund i fullmäktige

Skrivet 23 Feb 2000


Demokratin i fara - Särintressen - Tråkiga möten - Politikerförakt - Ingen lyssnar! Såväl i media som i vår beslutande församling har vi under senare år ofta sett uttryck för oro över bristande engagemang i samhälleliga frågor och demokratiska organisa-tioner.

 

För femtio år sedan hade vi nästan tio gånger fler kommuner än idag där beslut togs av engagerade medborgare. Man var nära delaktig i det samhälle man levde i. Av rationella och/eller ekonomiska skäl har man sett synergivinster med att skapa större och större kommuner. Detta har medverkat till att färre människor har varit delaktiga i beslut som omfattar allt fler. Tron på den egna påverkansmöjligheten minskar - man blir ju så liten i det stora hela.

 

Detta har det senaste decenniet uppfattats och förståtts på lokalt, regionalt och nationellt plan. Allt mer talas om delaktighet, samverkan och brukarinflytande och allt mer görs för att skapa sådana besluts- eller rådgivande fora. I allt fler av Sveriges kommuner diskuteras eller praktiseras olika typer av allmänhetens frågestund kopplad till nämnd eller fullmäktige.

 

I början av 1990-talet lades ett förslag om allmänhetens frågestund i kommunfull-mäktige. Det beslutades att pröva detta endast i fråga om bokslutet. Av naturliga skäl - detta berör komplicerade frågor och har intet med aktuella spörsmål att skaffa - blev resultatet därefter.

 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Jönköping tycker att det känns sunt att samhällets alla medborgare kan beredas plats att tala, ställa frågor och kanske rent av tillföra den beslutande församlingen ytterligare viktig kunskap. Alltså en form av dialog.

 

Uppläggningen av denna frågestund kan diskuteras.

 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet hemställer åt kf att besluta

 

att införa någon form där allmänheten kan komma till tals och möta kommunens politiker

 

att det sker i den anda som motionen uttrycker.

 

Jerry Hansson

Vänsterpartiet

 

Peter Lundwall

Miljöpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg