Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Om att undersöka och kartlägga barns och ungdomars psykiska och fysiska ohälsa

Skrivet 28 Mar 2000


Undersökningar och rapporter visar att den psykiska ohälsan, i vid bemärkelse, stadigt ökar bland landets barn och ungdomar. Det finns samband med det ökade missbruket av droger. Med all sannolikhet är denna negativa utveckling likartad i vår kommun. Problemen är mer eller mindre kända på skolorna och hos social-förvaltningen.

 

Vi vet också att den fysiska ohälsan - och här finns dessutom en tydlig social profil med påtaglig klassbundenhet - ökar bland barn och ungdomar.

 

 

Hur ser det i det här avseendet egentligen ut i vår kommun? Med stor sannolikhet finns mörkertal i statistiken - frågan är hur stora.

 

ökad psykisk och fysisk ohälsa kan och får aldrig accepteras. Alla möjligheter som står till buds - i fråga om politisk inriktning och beslut, organisatoriska åtgärder och resursfördelning - måste sättas in för att ta itu med problemen och vända den negativa utvecklingen.

 

För att kunna se vilka åtgärder som är lämpligast att vidta, krävs en kvalitativ kartläggning och undersökning av hur barn och ungdomar i vår kommun mår.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att det på ett förvaltningsövergripande plan genomförs en undersökning och kartläggning av barns och ungdomars psykiska och fysiska ohälsa i Jönköpings kommun.

 

Jerry Hansson

Lena Hartvigsson

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg