Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Allt är en konspiration

Tisdag 26 mars kommer författaren och journalisten Kent Werne...
Läs mer

Utbildning för nya medlemmar

Torsdag 28 mars hålls den sista delen av distriktets...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Befria tekniska nämnden från uppdraget att sälja Rosenlunds herrgård

Skrivet 23 Maj 2012


Rosenlunds herrgård är en unik rest av det som långt in på 1900-talet utgjorde Jönköpings stads omgivningar, nämligen större gårdar med kringliggande jordbruksmark. Nyligen har det också uppdagats att herrgården från början var begåvad med en synnerligen praktfull park som sträckte sig ner mot Vättern, en park som det finns möjlighet att återskapa.

 

Rosariet tillsammans med Rosenlunds herrgård och det övriga parkområdet är en unik miljö som utgör en enhet och är en fantastisk tillgång för kommunens invånare. En restaurerad parkanläggning skulle öka värdet ytterligare. Bryter man loss och privatiserar en del i detta förlorar man helheten och möjligheten att utveckla området till den stadsnära pärla det kan bli.

 

Tekniska nämnden har i över tre års tid haft uppdraget att sälja herrgården med tillhörande tomt. Tack och lov har inte detta lyckats. Nu tycker vi det är hög tid att befria dem från uppdraget och att vi fattar ett nytt beslut om Rosenlunds herrgård. Rosenlunds herrgård och tillhörande parkområden ska fortsätta att vara vår gemensamma egendom och vara tillgängligt för alla.

 

Exempel på vad herrgården skulle kunna  inrymma är lokaler för konstutställningar, andra kulturaktiviteter, representation för kommunen och dess bolag eller för ceremonier som vigslar, dop och begravning.

 

 

Jag yrkar

 

att                 kommunen avbryter försöken att sälja Rosenlunds herrgård

 

att                 byggnaden ska användas till sådant som gör att den blir tillgänglig för

                     kommunens invånare.

 

att                 möjligheterna att återskapa den ursprungliga herrgårdsparken utreds

 

 

 

Elisabeth Töre

Vänsterpartiet

 

 

 

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg