Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Spira - för alla!

Skrivet 25 Feb 2013


Spira utgör en viktig och vital del av länets kulturutbud. Vi som bor i Jönköpings kommun kan därtill glädja oss åt det nya kulturhuset ligger i vår stads centrum. Dess betydelse för att lyfta kulturen kan ej överskattas!

 

Nyligen granskade Smålands Folkblad vilka som köper ett kulturabonnemang på Spira. I dagsläget finns cirka 1 500 abonnenter. Det finns dock en påtaglig social slagsida bland dessa: merparten av abonnenterna finns i villaområden, medan en betydligt mindre andel finns i områden med hyresfastigheter. På Bymarken finner vi drygt 10 % av abonnenterna, på Österängen endast 1,6 % och på Råslätt ynka 0,2 %.

 

Dessa siffror rör enbart Jönköpings kommun. Beträffande länet i sin helhet finns ingen liknande statistik. Förvisso utgör inte abonnenterna de enda besökarna på Spira, men stati-stiken rörande dessa är talande. Det är viktigt att se hur dessa sociala strukturer slår igenom i kulturlivets samtliga aktiviteter och arrangemang.

 

Det är viktigt att alla deltar i kulturlivet och därmed även de fina arrangemang som Spira erbjuder. Frågan är på vilka sätt kommunen kan bidra till att förändra dessa kulturella och sociala klyftor?

 

Med anledning av detta föreslår vi

att kulturnämndes ges i uppdrag att analysera de sociala klyftorna i kulturlivet i dess

helhet,

att kulturnämnden får uppgiften att särskilt uppmärksamma och vidta åtgärder i syfte att minska de sociala klyftorna i det kulturliv i vilket Spira utgör en stor del.

 

Kenneth Kindblom                                  Elisabeth Töre

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg