Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Allt är en konspiration

Tisdag 26 mars kommer författaren och journalisten Kent Werne...
Läs mer

Utbildning för nya medlemmar

Torsdag 28 mars hålls den sista delen av distriktets...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Trafiksystem på cykelbanor

Skrivet 29 Aug 2012


 

Med ökande antal cyklister påcykelbanorna har olyckor där cyklister krockar med varandra ökat. Olyckorna sker oftast där cykelbanor går ihop och sikten är skymd. Gång- och cykeltunnlar som exempelvis vid museirondellen är ett exempel. Ett annat är cykel-banan utmed Odengatan i Jönköping där cykelvägar från Kålgården kommer ut. Här får man sakta in rejält vid varje sådan korsning för att vara säker på att kunna stanna om det dyker upp en cyklist.

 

Det borde kunna vara möjligt att införa samma regler på cykelbanenätet som på gatunätet. Man utser ett antal”huvudvägar” och inför väjningsplikt på anslutande cykelbanor. För övrigt får högerregeln gälla. Detta borde inte vara några konstigheter, åtminstone inte för de som har körkort.

Jag yrkar därför

att möjligheten att införa ett cykelhuvudvägnät med väjningsplikt för anslutande cykel-vägar utreds.

Jerry Hansson

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg