Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

Skrivet 9 Jan 1992


Det talas mycket om att klyftan mellan medborgarna och beslutsfattarna ökar. Det s k politikerföraktet breder ut sig. Individer och grupper kan uppleva sig bli "överkörda" av politiker. Beslutsfattarna kritiseras för att de "inte lyssnar" på vad folk har att säga o s v. Orsakerna till detta kan diskuteras.

 

Det vore emellertid olyckligt om dessa problem avfördas och nonchaleras. ökar avståndet mellan politiker och allmänhet, urholkas demokratin, finns det all anledning att med positiva åtgärder söka förbättra situationen. Vänsterpartiet anser att det demokratiska inflytandet och den offentliga kontrollen bör stärkas och utvecklas.

 

Det är nödvändigt och angeläget att genomföra satsningar i syfte att förbättra och fördjupa offentlig insyn och kontroll i det politiska arbetet och i de olika verksamheterna.

 

Hittills har allmänheten varit hänvisad endast till att lyssna när politikerna pratar i fullmäktige. Den nya kommunal-lagen gör det möjligt att tillåta en allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet anser att en sådan kan vara ett sätt att bidraga till att avståndet mellan politiker och allmänhet minskar. En frågestund kan skapa dialog i stället för nuvarande envägskommunikation, vitalisera debatten och dessutom uppmuntra intresset för kom-munpolitiska frågor.

 

Uppläggningen av denna frågestund kan diskuteras, men lämpligen bör tillfälle ges vid varje fullmäktigemöte.

 

Kenneth Kindblom

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg