Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Om att få behålla sin barnomsorgsplats vid arbetslöshet

Skrivet 26 Apr 1992


Kommunens regel att få behålla sin kommunala barnomsorgsplats i sex månader då man blir arbetslös är numera förlegad och behöver anpassas till dagens situation. Regeln hör till en tid med för landet "normal" arbetslöshet och har då fungerat som en god hjälp: Arbetslösa har kunnat behålla sin barnomsorgsplats i ytterligare sex månader då de aktivt sökt nytt jobb eller utbildning.

 

Med dagens rekordhöga arbetslöshet fungerar emellertid regeln som ett utslagningsinstrument, den blir ett hinder för många att skaffa jobb eller utbildning. Läget på arbetsmarknaden är så svårt att det blir allt fler som inte hinner få ett nytt jobb/utbildning inom loppet av sex månader. De blir då av med sin barnomsorg och får därmed stora svårigheter att kunna ta ett anvisat jobb eller utbildning. Den arbetslöse riskerar att hamna i en ond cirkel: utan jobb - ingen barnomsorg, utan barnomsorg - inget jobb!

 

För att erhålla arbetslöshetsersättning och rätt att stämpla måste den arbetslöse ha sin barnomsorg ordnad så att han/hon står till arbetsmarknadens förfogande och kan ta anvisat jobb eller utbildning. Det är givetvis inte lätt för förälder och föräldrar att aktivt söka arbete när de saknar barnomsorg - idag gäller det att ha ordnade förhållanden om man skall ha en chans att konkurrera om de få arbetstillfällen som finns. Dessutom drabbas barnen med nuvarande regel, då de tas ifrån sina normala rutiner, kamrater och sysselsättning.

 

Med anledning av den allt svårare situationen på arbetsmarknaden finns det all anledning för kommunen att vidta positiva åtgärder, se över nuvarande förhållanden och uppvisa den flexibilitet som situationen kräver.

 

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad

 

att regeln om att endast få ha kvar sin barnomsorgsplats i sex månader då man blir arbetslös upphävs.

 

att kommunfullmäktige beslutar att arbetslösa skall ha rätt

 

 

att behålla sin barnomsorgsplats så länge de stämplar och är aktivt arbetssökande eller erhåller kontant arbetsmarknadsstöd.

 

Jerry Hansson

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg