Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Om chefstjänstemännens pensionsavtal

Skrivet 16 Dec 1992


För närvarande har fem chefstjänstemän i vår kommun s k visstidsförordnande med speciella pensionsavtal i anslutning till dessa. Pensionsavtalen innebär att dessa höga tjänstemän - om de blir uppsagda eller själva säger upp sig - kan erhålla kommunal pension upp till 65 års ålder.

 

Vi ifrågasätter här inte systemet med s k visstidsförordnanden, men är däremot utomordentligt kritiska till de pensionsavtal som dessa chefstjänstemän åtnjuter.

 

Vänsterpartiet är av principiella skäl motståndare till dylika gräddfiler, vilka vi anser vara moraliskt förkastliga då topptjänstemän blir en kast för sig i förhållande till vad som gäller för övriga tjänstemän och arbetare inom kommunen.

Med anledning av ovanstående - och i enlighet med Avtalslagen 36 § - yrkar vi

 

att nuvarande pensionsavtal för tjänstemän i fråga upphävs.

 

att avtalen omförhandlas och att avgångsvederlagen i fortsättningen sträcker sig till maximalt en årslön.

 

Kenneth Kindblom

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg