Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Om två avgiftsfria terminer på Konst- och Musikskolan

Skrivet 1992


Man kan ha olika åsikt om nödvändigheten av kommunala besparingar. Om vem som i så fall skall drabbas, om vem som skall betala och i så fall hur. Men, man tycker att det tvärs över partigränserna ändå borde råda enighet om att inte barnen skall drabbas. åtminstone inte på så sätt att föräldrarnas penningpung blir avgörande. Likafullt hotar försämringarna inom den kommunala Konst- och Musikskolan att bli av just den karaktären. Att den drabbar barn som har valt fel föräldrar.

 

De försämringar som hittills genomförts är:

 

Borttagande av den tidigare obligatoriska grundkursen i musik för årskurs 2.

Chockhöjning av anmälningsavgift till 400:-/termin, samt införande av instrumenthyra 100:-/termin.

Slopande av syskonrabatterna.

Halvering av lånetid på instrument.

 

I familjer när några tusenlappar hit och dit inte spelar så stor roll och där man förstår vikten av att ge sina barn chansen att själv njuta av och utöva kultur. Där kanske man också skulle kunna finna förståelse för nödvändiga besparingar av den här sorten. Men är detta verkligheten i alla hem?

 

är det inte i själva verket så att hela den kommunala verksamheten på dessa områden är framsprungen ur en visshet om alla barns rätt att få chansen till ett kulturellt skapande?

 

På samma sätt som vi inte plockar ur matematiken eller historien ur skolan och avgiftsbelägger den. Av samma skäl borde vi avstå från att låta föräldrars dåliga ekonomi bli orsak till att barn stängs ute från glädjen i att skapa sång, dans och musik.

 

I Vänsterpartiet vore det oss främmande att tro, att vi inför fullmäktige skulle kunna vinna gehör för ett fullständigt återinförande av de tidigare reglerna. Men vi tycker ändå att ett minimum av rättvisa, och lika chans för alla barn, kräver att åtminstone de 2 första terminerna på Kommunala Konst- och Musikskolan görs avgiftsfria. Eller i vart fall återgår till den låga nivå de hade före chockhöjningarna.

 

På så sätt hinner många föräldrar få upp ögonen för hur mycket det kan ge ett barn att t.ex. få spela ett instrument. Utan den kunskapen riskerar vi annars att många föräldrar redan innan barnen fått chansen prioriterar bort kulturen.

 

Undersökningar som gjorts har också visat att attityderna till de här frågorna följer ett mycket tydligt socialt mönster. Detta ser vi också som ett tungt vägande skäl för att minimera kostnaderna för de första två terminerna.

 

Vänsterpartiet yrkar

 

att  Kommunfullmäktige till Skol- och Barnomsorgsnämnden uppdrar att till nästa termin på Jönköpings Konst- och Musikskola införa två avgiftsfria terminer för nybörjare.

 

Kenneth Kindblom

Vänsterpatiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg