Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Klimatmanifestation 27 september

Fredag 27 september är utlyst som en global manifestationsdag...
Läs mer

Medlemsmöte 3 oktober

Välkommen till partilokalen torsdag 3 oktober kl 18.00. Tanja...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Vårdval eller vanvård?

Skrivet 2008


När det gäller det så kallade vårdvalets införande i primärvården har den borgerliga alliansen fått otroligt bråttom. I linje med denna brådska drevs nyligen i Landstingsfullmäktige igenom ett beslut om att ta fram en vårdvalsmodell i Jönköpings län.

 

Trots att även alliansen i remissvaret på utredningen "vårdval i Sverige", var kritiska till statens övergrepp på det kommunala självstyret, så kan de nu inte springa fort nog när det gäller att vara storebror staten till lags när det gäller detta vårdvalsinförande! Här finns inte bara en "gravad hund" här finns en hel flock begravda!

 

Ännu mer märkligt blir alliansens beteende när man betänker att Landstinget i Jönköpings län, genom de öppna jämförelser som görs mellan alla landsting och regioner i Sverige, utsetts till det mest framgångsrika Landstinget i hela landet! Detta i alla avseenden - ekonomiskt, medicinskt, och vad gäller tillgänglighet!

 

När vi tar del av Vårdbarometern, som mäter hur nöjda patienterna är med vårde, kan vi återigen konstatera att vårt landsting utmärker sig positivt - bland de tre bästa i riket! 84% av patienterna är mycket nöjda med vården!

 

När det gäller de goda resultaten inom primärvården har dessa byggts upp under lång tid och med tydliga mål. Mål som handlat om satsningar på folkhälsa, prevention och rehabilitering.

 

Ytterligare en viktig bit i Landstingets framgångar är att Landstinget i Jönköpings län har valt att tänka själva och inte springa på första bästa bete om vårdpeng, entreprenad och köp-säljsystem, bara för att bara nämna några av alla de modeller som varit i svang i landet. Men nu är det nya kvastar som sopar! Säger storebror Vårdval så är det väldigt bråttom helt plötsligt.

 

Valfriheten - som är det motiv som alliansen vill lyfta fram som anledningen till att stöpa om vården - är inte den verkliga orsaken till att alliansen vill förändra hela strukturen på primärvården och införa fri etableringsrätt för läkare.

 

Valfriheten att välja vårdcentral finns redan i vårt Landsting och om detta inte fungerar så är det detta som ledningen har ett ansvar att åtgärda. Varför har inte den borgerliga alliansen gjort detta istället? Det borde väl vara det första steget för att se till att den valfrihet som vi alla är överens om genomförs. Nej, sanningen är att den borgerliga alliansen ägnar sig åt idealiserade drömbilder av marknadens förträfflighet, det fria företagandet och konkurrensens ofelbarhet.

 

Gång på gång de senaste åren har privatiseringarnas negativa konsekvenser visat sig. Vårdval har visat sig leda till vanvård. Drömmen om den lille entreprenörens företagande har blivit fusk och vårdskandaler, vinstmaskiner och storbolag som slukar det småskaliga. Insynen dvs. demokratin har begränsats till förmån för aktiemarknadens spelregler och konfidens.

 

I nyhetssändningar nyligen har effekterna av friskolereformen redovisats. Det som från början på samma sätt utgavs för att vara en reform för mångfald där engagerade lärare skulle få möjlighet att driva skolor har blivit något helt annat. Skolorna har blivit brickor i ett spel där riskbolag suger ut vinsten (våra skattepengar) och säljer vidare till multinationella storbolag. Vårdval har en liknande uppbyggnad. Är det verkligen så vi vill ha det i vården?

 

Inga Jonasson

Gruppledare i Vänsterpartiets landstingsgrupp

 

4 november 2008

Debattartikel i Jönköpings-Posten

 

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg