Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Återtransportera egyptierna till Sverige

Skrivet 0 Feb 2005


Efter den 11 september 2001 inleddes ett globalt "krig mot terrorismen". Respekten för de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten sattes på undantag.Sverige står inte vid sidan av denna utveckling. Från att ha format en självständig och ofta radikal utrikespolitik har Sverige blivit ett land som ofta accepterar brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter. Den 18 december 2001 blottlades denna hållning med brutal tydlighet. Då beslutade regeringen att avvisa de två egyptiska medborgarna Ahmed Agiza och Mohammed El Zari.

 

Under förnedrande former flögs de av amerikanska agenter till Egypten. Svensk polis bistod med hjälp när männen bakbands, kläddes av, påsattes blöjor och drogades. Enligt trovärdiga källor utsattes El Zary och Agiza för tortyr eller i vart fall omänsklig behandling på svensk mark och under transporten till Egypten. Hur är detta möjligt och vem bär ansvaret?

 

Regeringen var rädd för att männen skulle torteras i Egypten. Därför skaffade regeringen en så kallad garanti av den egyptiska regeringen om att det inte skulle ske. Garantin visade sig värdelös.

 

Det får anses klarlagt att El Zary och Agiza torterats i Egypten, att de inte fick rättvisa rättegångar, och att de har utsatts för kränkande och förnedrande behandling.Avtalet mellan Egypten och Sverige har inte respekterats. Redan vid det första besöket som den svenske ambassadören gjorde i fängelset, berättade Agiza och El Zary att de blivit slagna, hotade, förhörts med ögonbindel och hindrats att sova.

 

Denna information har regeringen undanhållit konstitutionsutskottet, FN:s kommitté mot tortyr, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, Svenska Amnesty och de avvisades advokater.Min bedömning är att agerandet fram till i dag har varit genomtänkt och planerat. Något annat vore märkligt. Möjligtvis har USA utövat påtryckningar, men det fråntar inte Sverige skuld. Ahmed Agizas och Muhammed El Zarys mänskliga rättigheter har kränkts.

 

Klockan kan inte vridas tillbaka och kränkningar göras ogjorda, men jag kräver att den svenska regeringen upprättar sitt anseende genom att ta ansvar och medge de kränkningar man orsakat.

 

Regeringen har gett sitt stöd till en oberoende internationell utredning i FN:s regi. Detta räcker inte. Sverige bör dessutom med hänvisning till att garantin brutits kräva att Egypten återför El Zary och Agiza till Sverige så att de kan få det skydd folkrätten ger dem rätt till.

 

Alice Åström

Riksdagsledamot (V)

Ledamot i justitieutskottet

 

februari 2005

Debattartikel i Folkbladet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg