Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Segregationens dubbla ansikte

Skrivet 2000


"Segregation är något som är påtvingat uppifrån", skriver Jan Czajkowski (JC), och räknar upp ett antal grupper som kräver särbehandling. Här finns en poäng: i ett allt bistrare klimat stängs många ute från stugvärmen. Och visst blir reaktionerna kraftiga om vissa inte passivt underordnar sig ett ofrivilligt och påtvingat utanförskap.

 

I fallet med den muslimska (sunnimuslimska) skolan i Jönköping riktade t ex vissa kritik mot inte en friskola som sådan utan det faktum att den var muslimsk: d v s en apart religiös, kulturell och förment etnisk företeelse som skarpt utdefinierar sig själv från en illusorisk gemenskap. En provokation, som på basis av rådande motsättningar gav upphov till oro, rädsla och vrede. Den strängen får inte vänstern spela på. Den klingar skärande falskt och har sin plats i mörkerkrafternas skrål och skrän.

 

Oavsett på vilka grundvalar friskolor startas bör vi ställa frågorna: vem tjänar på det - i vems intresse? Vi måste ha ett helhetsperspektiv - för att inte tala om klassperspektiv!

 

JC vill förstärka en uppifrån påtvingad segregation med en underperspektivets självvalda segregation. Det låter bekant. Ett av de bärande argumenten för den senare, när det gäller friskolor, har just varit föräldrarnas önskan att socialisera barnen kulturellt och etniskt för ett fullvärdigt medlemskap i "gruppen". I t ex en muslimsk eller kristen skola kan eleverna få en "positiv identitet". I en homogen miljö skapas trygghet på basis av föräldrarnas och hemmets värderingsmönster. De eventuella lockelser som finns är dessvärre inkonsekventa och förrädiska. Murar byggs och enklaver skapas - en falsk trygghet köps till priset av utanförskap. På kort sikt löser det möjligen vissa föräldrars problem, inte minst kan konflikter mellan skola och hem elimineras. Ja, vissa skolor kan bli av med en del "problembarn"…

 

Trygghet och identitet hör ihop. Vilken eller vilka identiteter? Vi har inte en utan flera identiteter: bland släkt och vänner, i arbetet, som arbetslösa, i skolan, kultur och fritid, i föreningar, i religiösa och politiska preferenser o s v. Och, icke att förglömma, i medborgarskap! Identitet är förvisso inget statiskt fenomen, utan en social konstruktion som ständigt skapas och förändras. Så har exempelvis på många håll klass- och social identitet fått stryka på foten för en mer eller mindre skapad "etnisk" eller nationalistisk identitet - vi vet konsekvenserna… Identiteter, t ex ovan nämnda muslimska och kristna, är långt ifrån solida - vad har t ex en kristen socialist med Livets Ord att skaffa eller en shiitisk muslim gemensamt med den s k muslimska skolan i Jönköping?.

 

En mångfald av identiteter är - på demokratiska grunder - en självklarhet och tillgång i ett gott samhälle. Men: finns det inte vissa fundamentala och allmänna principer - en "övergripande identitet" - vars förverkligande och upprätthållande kräver gemensamma överenskommelser och institutioner? Jo, och då avses inga "etniskt-kulturellt-religiösa" kriterier, utan snarare ett demokratiskt överordnat medborgarbegrepp ( i den tradition som grundlades i den franska revolutionens citoyen) som utgör själva grundbulten i samhället - för och i skolan! Är det en tillfällighet friskolevågen kommer i nyliberalismens kölvatten? Finns inte ett samband med vidgade klassklyftor, eliternas EU-foriska uppror och attackerna mot demokratin?

 

I det långa loppet är (bortsett från den överklass som av hävd vill hålla sig och sina barn ovan- eller bortanför pöbeln) alla förlorare. Först och främst barnen, som går miste om en skola där barn med olika bakgrunder möts, en skola som i stället för etniska, konfessionella eller sociala grundvalar har demokrati, humanism och vetenskaplighet som fundament. Föräldrarna förvägrar inte bara sina barn utan också sig själva integreration (jag avser nu inte bara s k "etniska" grupper utan också religiösa och sociala). Slutligen är det stora samhällsförluster som står på spel: den kommunala skolan dräneras på resurser med vidföljande nedskärningar, enklaverna mångfaldigas och klyftorna vidgas. Vi får ett hårdare och kallare samhälle.

 

Här och där i JC:s resonemang skymtar tankegångar som förvisso är sympatiska. Jag läser det åtminstone som idéer om självförvaltning och kooperation. Det är spännande och intressant och kan och bör dryftas vidare. Men, det handlar här om fel plats - och fel tid.. Skolan är fundamental - och skall vara gemensam. Är det arbetarklassens, de marginaliserades eller utanförskapens föräldrar och barn som engageras? Har de resurser, kontakter, tid, lust och ork? Omvänt: Är det en tillfällighet att friskolorna oftast backas upp av medelklassfolk? Att bakom flertalet ansökningar om nya friskolor står bolag och stiftelser? Att börsnoterade bjässar medvinstkrav söker sig till en expanderande "bransch"?

 

Vi behöver en bra skola för alla. I stället för nedskärningar krävs rejäla resurstillskott - det finns många hål att fylla. Vi behöver en demokratisk skola för alla - det tarvar engagemang från alla och envar. I stället för att riva och rasera det vi byggt, skall vi vårda och bygga vidare den skola vi har. En dynamisk skola involverar och engagerar inte bara personal och elever, utan också föräldrar och andra. Skolan är en gemensam angelägenhet och är därför förtjänt av en gemensam förvaltning - låta oss kalla det en kollektiv självförvaltning!

 

Jerry Hansson

Ledmot i gymnasienämnden

Vänsterpartiet, Jönköping

 

14/2000

Debattartikel i Internationalen

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg