Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Pride 24 augusti

Fira Jönköping Pride med Vänsterpartiet och Ung...
Läs mer

Medlemsmöte 3 oktober

Välkommen till partilokalen torsdag 3 oktober kl 18.00. Tanja...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Satsa på rehabilitering och psykosociala team i primärvården!

Skrivet 10 Jun 2010


Insändare i Jönköpings-Posten 10 juni 2010

 

Satsa på rehabilitering och psykosociala team i primärvården!

 

Vänsterpartiets landstingsgrupp har under många år arbetat för att rehabiliteringen och det psykosociala arbetet skall stärkas i primärvården. En kvalificerad rehabilitering och psykosociala insatser menar vi är självklara delar i en modern hälso- och sjukvård.

 

Under det senaste decenniet har också utvecklingen gått åt detta håll. Ett långsiktigt förbättringsarbete har resulterat i vårdcentraler som byggt upp en verksamhet som ser till hela människan och hennes olika och skiftande behov vid sjukdom och ohälsa. Förebyggande vård och rehabilitering är oerhört viktigt och det krävs ett medvetet teamarbete med många olika professioner för att kunna erbjuda bästa möjliga vård.

 

Den 1/6 införs vårdvalet i Jönköpings län. Detta innebär stora förändringar av organisationen i primärvården. Från att ha varit en sammanhållen enhet splittras nu primärvården upp i en privat respektive en landstingsdriven del. Vårdvalet har redan inneburit att primärvårdens positiva utveckling när det gäller rehabilitering och teamarbete fått ett avbräck. Då den landstings drivna vården får mindre resurser till följd av vårdvalet ser vi hur utvecklings- och förbättringsarbetet inom rehab-området fått stå tillbaka.

 I den regelbok för vårdval som landstinget i Jönköpings län antagit finns en klar läkarfokusering. Det moderna synsätt där flera professioner arbetar tillsammans för patientens bästa har tonats ned.

 

Vänsterpartiet yrkade när regelboken för vårdval debatterades i fullmäktige på att kompetens- och kvalitetskrav skall tydliggöras för alla yrkesgrupper och teamarbetet garanteras.  Kuratorers, sjukgymnasters och arbetsterapeuters kompetens blir allt viktigare i det sjukdomspanorama som vi ser i Sverige idag. Unga människor far illa av oro och ångest, problem med värk- och smärta är vanligt i alla grupper och beroendeproblematik drabbar allt fler kvinnor. När det gäller de äldre är rehabiliteringen och välfungerande vårdkedjor avgörande för ett gott behandlingsresultat.

 

Vi i Vänsterpartiet vill ha en fortsatt satsaningpå psyko-sociala team och rehabilitering. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer och psykologer är oerhört viktiga och vi vill även se team där dietister, logopeder och apotekare kan ingå. Vänsterpartiet  värnar om mångfalden och ser till vårdens innehåll. Den borgerliga alliansens prioriteringar går tyvärr  i motsatt riktning.

 

 

Inga Jonasson

Gruppledare, Vänsterpartiets

Landstingsgrupp

 

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg