Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Pride 24 augusti

Fira Jönköping Pride med Vänsterpartiet och Ung...
Läs mer

Medlemsmöte 3 oktober

Välkommen till partilokalen torsdag 3 oktober kl 18.00. Tanja...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Neuropatienterna behöver en klinik

Skrivet 9 Mar 2010


9 mars 2010

Insändare i Jönköpings-Posten

 

 

Neuropatienterna behöver en klinik

 

 

Tillgången på neurologläkare är dålig i Jönköpings län. Jag har därför föreslagit att Landstinget i Jönköpings län skapar en renodlad neurologklinik på Ryhovs sjukhus i Jönköping. I dagsläget försöker landstinget möta behoven på landstingets alla tre sjukhus.Jag vill hävda att det är ett misslyckande.

 

 

Köerna till neurologerna är långa. Det finns inte tillräckligt många neurologer.För att klara rekryteringsbehovet skulle landstinget behöva en fungerande neurlogutbildning för att säkra tillgången på neurologer.Och då handlar det om specialiseringstjänstgöringen (ST) för läkare under utbildning.

 

överläkare Magnus Rahm i Jönköping konstaterar i senaste numret av personaltidningen Pulsen att "en blivande ST-läkare ser vad som gäller i vårt landsting, vilket är en strategisk fråga för att locka till sig yngre läkarkolleger."

 

Precis. Och då väljer läkare under utbilning som vill satsa på neurlogi inte Jönköpings län eftersom här inte finns någon renodlad neuroklinik. Neurlogin ligger under medicinklinikerna och medicincheferna ser helst att klinikens läkare blir både neurologer och internmedicinare. Då söker sig de unga läkarna under utbildning som vill bli neurologer till universitetssjukhusen där neurologin är en egen klinik.

 

Att jag vill centralisera neurovården till Ryhov i Jönköping beror alltså på att det då blir fler neurologer tillsammans som bättre klarar av att ge en bra utbildning. För dem som jobbar på en sådan klinik blir det roligare, kompetensen höjs och vården blir bättre.

 

Invändningen är att det blir längre avstånd för patienter som idag söker sig till sjukhusen i Värnamo och Eksjö.Men tro mig, patienterna åker hellre lite längre om de vet att de kan få bra vård på en speicialistklinik på Ryhov istället för att tvingas vänta mycket lång tid och kanske få en sämre vård på ett sjukhus som ligger närmre.

 

Svante Olsson, landstingsledamot

Vänsterpartiet, Värnamo

 

 

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg