Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Pride 24 augusti

Fira Jönköping Pride med Vänsterpartiet och Ung...
Läs mer

Medlemsmöte 3 oktober

Välkommen till partilokalen torsdag 3 oktober kl 18.00. Tanja...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Skotrarna i Vättern

Skrivet 10 Mar 1992


10 mars 1992

Insändare i Jönköpings-Posten

 

 

Skotrarna i Vättern

 

 

Det är ytterst glädjande att såväl Naturvårdsverket som Länsstyrelsen nu förordar förbud mot körningen med vattenskotrar, s k jetski. Kritiken mot denna miljöförstörande verksamhet har ju som bekant varit hård: miljövänner, naturvårdsorganisationer och de som drabbats av maskinernas framfart har krävt kraftfulla åtgärder för att lösa problemet.

 

Efter protester förpassades jetski-åkarna från den östra delen av Vätterstranden. I och för sig bra. Men, tyvärr hade kommunledningen den dåliga smaken och det bristande omdömet att, i stället för att befria hela strandpromenaden från detta elände, vilket vore det logiska, förlägga jetski-körningen till den sydvästra delen av Vätterstranden. även om Anders öholm & Co ansåg att ”det är löjligt att ens ta upp saken till diskussion” (JP 8/2 -90) var vi många som protesterade mot att miljömässiga och estetiska principer därmed åsidosattes för att bereda plats för vattenskotrarna.

 

Vi som bor i närheten, liksom många andra, har under de senaste åren upplevt hur dessa stinkande och bullrande farkoster spolierat möjligheterna till bad och rekreation vid denna del av Vätterstranden. Maskinernas höga ljudnivå har förstört många sköna sommarkvällar för oss som bor i det drabbade området.

 

Enligt Anders öholm i jetski-klubben har emellertid ”inte en enda person klagat över ljudet” (JP 5/3). Hur är det egentligen med närminnet, Anders? Sanningen är ju att det fördes en debatt om detta miljöproblem på lokalpressens debattsidor 1989-90! Om den höga ljudnivån, men också omskotrarnas nedsmutsning, biltrafiken med skotrar på släp, det faktum att delar av stranden i praktiken avspärras till skada för annan verksamhet m m. Bl a framförde undertecknad kravet på att vattenskotrarna skall bort från Vättern - ett krav som för övrigt erhöll starkt stöd från boende i området.

 

Alltså: kritiken var häftig och problemet diskuterades flitigt! öholm och undertecknad möttes dessutom i en debatt om detta i lokalradion. Kommer du ihåg? Att förneka och ”glömma” opinionen mot vattenskotrarna är både fegt och fräckt, Anders!

 

Låt oss hoppas att förnuftets krafter inom naturvårdsverket och länsstyrelsen vinner gehör. Erfarenheten visar dock att det är vi själva som måste säga ifrån och trycka på. Vi har redan sett resultatet av kommunstyrelsens agerande och att frågan hamnar i byråkratiska långbänkar måste undvikas.

 

Diskussionen om vattenskotrar kan tyckas vara en storm i ett vattenglas. Men, det är en miljöfråga! Vi måste ta ansvar för vår närmiljö och ta itu med de små och stora problem som finns. Med gemensamma krafter kan vi skapa en vettigare livsmiljö. Kräv därför att Vättern befrias från vattenskotrar!

 

Jerry Hansson

Kommunfullmäktigersuppleant, Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg