Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Grötmöte 18 december

Vi avslutar året med glögg- och grötmöte tisdag...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Vättern ska skyddas av Region Jönköping län

Skrivet 21 Jan 2017


De flesta av oss som lever och verkar runt sjön Vättern vet att vi måste skydda vår miljö och då inte minst vårt dricksvatten som tas från Vättern. Den insikten har samtliga kommuner runt sjön haft sedan länge, förutom Jönköping och Karlsborg, då man vet att om vatten - kvalitén försämras så kommer vi alla få problem.

 

 Ett antal grupper och kommunföreträdare runt Vättern har länge aktivt arbetat för att skydda Vättern från olika angrepp. Gruvbrytning vid Norra Kärr, gasborrning vid Motala och inte minst från att Försvarsmakten ska använda Vättern som övningsfält för FMV och flygvapnet. Den 14 december 2016 behandlades frågan i Jönköpings kommunfullmäktige i en interpellation (fråga) från Vänsterpartiet till kommunens företrädare, om varför Jönköpings kommun inte överklagade Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut, som andra kommuner gjort, om att Försvarsmakten ska kunna utöka antal skjutningar i vår vattentäkt. Från 1000 skott till 69,000 skott per år, samt att skjuta 150 raketer och pröva nya granater.

 

Svaret blev att miljönämnden ansåg att biotillgängliga metaller inte kommer påverka ytvattenkvaliteten eller det akvatiska systemet. Nämnden förordade att blyfri ammunition skulle användas varvid man ansåg att någon överklagan inte behövdes. Därtill sades det att tillståndsbeslutet från Länsstyrelsen i Västra Götaland är tidsbegränsat till 10 år och enligt miljöbalken ges försvarsintresset företräde. Det vill säga att Jönköpings kommun inte hade modet att gå emot försvarsmakten när det gäller vår miljö och vår framtida vattenförsörjning. Man ansåg under debatten att eventuell påverkan på Vättern var så ringa och knappt mätbart. Därtill sades det från alliansens håll att någonstans måste väl Försvarsmakten ha en övningsplats. Frågan är om Vättern kan vara en lämplig plats samt vem kontrollerar om det är blyfri ammunition som används då vi nu även har ett värdlandsavtal som bjuder in andra aktörer att öva här. Vem kommer att städa upp det som ligger på Vätterns botten?

 

Nu till något mycket glädjande. Till skillnad från kommunen så har Region Jönköpings Län  modet att ställa upp till Vätterns försvar med att ha tagit ställning mot exploatering av vår betydande sjö. Region Jönköpings län har i fullmäktige beslutat att nu aktivt arbeta för att skydda Vättern som naturområde och vattentäkt. Därmed även motsätta sig gasborrning, gruvbrytning och Försvarsmaktens övningsområde i Vättern efter en motion från Vänsterpartiet. Det är ett mycket hedrande beslut av Regionfullmäktige i Jönköpings län. Nu kan vi känna tillförsikt och att vi nu är på rätt väg tillsammans med kommunerna runt Vättern arbeta med att skydda vårt vatten och värna om vår miljö.  

 

Willy Neumann

Vänsterpartist

 

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg