Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Grötmöte 18 december

Vi avslutar året med glögg- och grötmöte tisdag...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Bilar och bussar behöver biogasen

Skrivet 11 Feb 2017


Regionen, kommunen och landet har alla uppsatta mål för när vi ska nå hållbara nivåer av våra koldioxidutsläpp. Det är ganska tuffa krav och en av de största utmaningarna är transporterna. Hur ska vi till exempel nå 100 procent förnyelsebara drivmedel för kollektivtrafiken i Jönköpings län till 2025?  Hur ska alla kommunens egenägda personbilar drivas med förnybara bränslen eller el år 2020? Det finns ingen möjlighet utan att använda biogas.

 

Även om regionen satsar en del på eldrift kommer den tekniken och infrastrukturen inte att vara tillgänglig för all kollektivtrafik år 2025. Tillgången på biodiesel (HVO) är begränsad och Jönköpings län är inte det enda länet som satsar på 100 procent förnybart. Varken kommunen, länet eller landet kommer att klara fossilbränslefria transporter utan att använda biogas. Åtminstone inte under en överskådlig framtid.

 

Att då, som Jönköpings kommun planerar, lägga ner en fungerande biogasproduktion känns inte särskilt övertänkt. Må vara att biogasbolaget har gått med förlust men det har ändå blivit mycket miljö för pengarna. Och bokslutssiffrorna går åt rätt håll. Det är något man inte kan säga om kommunens andra förlustbolag, Jönköping Airport AB. Där måste man årligen täcka förluster på 15 miljoner eller mer, till en mycket tveksam nytta. När får vi höra propåer om att lägga ner denna förlustaffär?

 

Miljöförlusterna av en nedlagd biogastillverkning är uppenbara men det är föga utrett hur det ekonomiska nettot påverkas. Hur långt behöver man transportera matavfallet och till vilken kostnad? Finns det anläggningar på rimligt avstånd som hanterar vårt papperspåssystem? Bolaget har avtal om biogasleverans till bussarna till 2019 vilket kan bli förlängt till 2021. Hur och till vilken kostnad ska man sköta den leveransen om den egna tillverkningen läggs ner? Den ekonomiska kalkylen är höljd i dunkel.

 

Vänsterpartiet tar klimathotet på allvar. Den nödvändiga omställningen kommer att kosta men det är ingenting mot vad en skenande klimatförändring kommer att göra. Staten och kommunerna har maktmedel och resurser att styra omställningen. Därför ska Jönköpings kommun behålla och utveckla sin väl grundlagda biogasverksamhet.

 

 

Thordis Samuelsson

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun

 

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg