Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Ska välfärden vara till för dig eller riskkapitalbolagen?

Skrivet 2 Feb 2018


Replik till Jan Egon Leo

 

Regeringen och Vänsterpartiet har lagt fram en lagrådsremiss om hur vi ska få bort vinstjakten inom skolan och socialtjänstens områden. I vår tar riksdagen ställning till om Sverige ska förbli det enda landet i världen (!) som tillåter vinstjakt till och med inom den skattefinansierade skolan.

 

Skattemedel ska användas till det de är avsedda för. Ändå försvinner årligen åtskilliga välfärdsmiljarder till vinstintressen. Det allmänna dräneras på resurser.

 

Skolkoncerner kan länsa skolor och sätta dem i konkurs så att tiotusentals elever plötsligt står utan skola. De har sämre lärartäthet, färre behöriga lärare. För att pressa kostnaderna finns de ofta i billigare lokaler, de saknar ofta skolmatsal och riktiga bibliotek. Inom äldreomsorgen tenderar personaltätheten och lönerna att vara lägre i vinstdrivande bolag vilket försämrar kvalitéten.

 

Det relativt modesta förslaget innebär ett slut på detta. Bara företag som prioriterar verksamheten före vinsten ska få del av skattemedel. En marknadsmässig utdelning på eget investerat kapital som används i själva verksamheten kommer kunna tas ut. Mindre företag kommer kunna göra en liten vinst även om de inte själva investerat i företaget.

 

Men skattepengar avsedda för välfärden kommer inte längre kunna gå rakt in på ägarnas bankkonton. Icke vinstdrivna, idéburna företag verkar redan utan vinstintresse och omfattas därför inte av kravet på vinstbegränsning.

 

Icke oväntat sätts hela propagandamaskineriet in för sönder förslaget. En hord av tyckare och skribenter, inte sällan på ”välfärdsföretagens” lönelistor, pepprar på med moteld. Inte förvånande, då stora vinstaktörer och profiter hotas.

 

I Jönköping har moderaten JanEgon Leo (JEL) kastat sig in i striden. I en insändare benämner han förslaget som ”vidrigt”. Det förvånar inte. JEL har i sitt politiska värv varit hängiven privatiseringar och utförsäljningar.

 

Minns JEL JB-koncernens konkurs 2013? JB fanns på ett tjugotal orter med trettio skolor och drygt 10 000 elever. Vid konkursen ägdes JB av det danska riskkapitalbolaget Axcel, men koncernen hade grundats och sålts vidare av en jönköpingsföretagare som med en skattefinansierad skolpeng som grund blivit mångmiljonär. Uppgiften att städa upp efter konkursen ålades givetvis de drabbade kommunerna och därmed skattebetalarna. Effektivt? Rättvist?

 

Minns JEL att han som ordförande i socialnämnden drev igenom att lägga behandlingshemmen Lövingstorp och Södergården? Istället köps dessa tjänster sedan dess av privata utförare. Effektivt? Rättvist?

 

En majoritet av befolkningen vill att kvalitet och jämlika villkor ska gå före vinster till storföretag och spekulanter. De vill inte att skattemedel ägnade åt skola, vård och omsorg hamnar i fickorna på riskkapitalbolag, utländska koncerner eller i skatteparadis.

 

Detta är enligt JEL ”vidrigt”… Föga sofistikerat formulerat – rejält osolidariskt tänkt.

 

 

Jerry Hansson

Kommunfullmäktigeledamot (v)

Kenneth Kindblom

Ersättare i äldrenämnden (v)

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg