Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Trevlig sommar!

Ha en riktigt skön och vilsam sommar! Välkommen tillbaka i...
Läs mer

Medlemsmöte 14 augusti

Höstens första medlemsmöte blir onsdag 14 augusti kl...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Gruvlagen måste ändras!

Skrivet 14 Mar 2018


 

Under de senaste åren har det Kanadensiska gruvbolaget Tasman Metal sökt tillstånd att få öppna en gruvverksamhet vid Norra Kärr i närheten av Gränna. Efter många protester och överklaganden från sakägare som berörs och olika organisationer, som ARV (Aktionsgruppen Rädda Vättern), Naturvårdsföreningen, Urbergsgruppen, mm, har frågan även varit upp i riksdagen för diskussion.  

 

Gruvbolagets planer har i nuläget stoppats av miljöskäl då platsen anses utgöra en stor fara för vårt vatten såväl i Vättern som i Sommen då den tänkta platsen liggen på högsta punkt i området. Det betyder att orenat processvatten kommer kunna rinna till Vättern och närliggande vattendrag med utlopp till Sommen. Senast har Tasman Metal måst inkomma med en ny miljökonsekvensutredning då den tidigare saknade olika punkter i metallutvinningen samt avfallshanteringen och dess följder. Ärendet är nu ute på remiss för utlåtande av olika instanser.

 

Vad gäller en tänkt gruva vid Norra Kärr för att utvinna jordartsmetaller så är tanken skämmande. Enligt planen för Norra Kärr kommer gruvan omfatta tio kvadratkilometer, i ett nu bördigt och vackert landskap. Där ska upprättas ett stort dagbrott och mycket stora sandmagasin för krossad bergmassa som blivit till sand genom processen. Man utvinner i hantering 1 procent REE-metall av den brutna bergmassan, vilket betyder 99 procent avfallsmassa som ska lagras. Processen kräver årligen stora mängder av olika kemikalier varav svavelsyra och kalk är stor tillsatser. Det ska även pumpas ca 4 miljoner kubikmeter processvatten från Vättern in i anläggningen och åter till Vättern eller Sommen. Därtill finns det stora sprickbildningar i berget som sådan.

 

Man måste nu ifrågasätta riskerna med våra gruvor i landet med att inte enbart tala om att Sverige har stora tillgångar för investerande företag i gruvdrift. Det är närmast skandal att vi endast tar ut 0,02 procent av den vinst man gör av att sälja våra metaller. Vi är det enda land i världen som låter andra gruvbolag gratis förstöra våra berg, sjöar och skogar.

 

Nu vill man inom EU och andra göra sig oberoende av Kina när det gäller REE metaller. Inte minst då Kina nu har beslutat sig för att stänga ned sina gruvor av miljöskäl. Dessa har skadad landet och dess befolkning med giftiga gruvutsläpp. Varför ska vi i vårt närområde låta utländska aktörer skövla naturen samt skada vår största vattentäkt i landet med en gruva. Räcker det inte med att Försvarsmakten gör sitt bästa med att skjuta i Vättern? Se vad som hände med Aitikgruvan vid Gällivare år 2000. Den föråldrade gruvlagen måste omgående ändras! 

 

Willy Neumann (V)

Riksdagskandidat, Jönköping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                           

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg