Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Nu är det väl dags att reagera?!

Skrivet 21 Feb 2019


Efter snart 10 års tid med det ena eller andra vidriga förslaget har nu Försvarsmakten återigen kunnat påverka Mark och Miljödomstolens argument som att deras verksamhet i Vättern inte påverkar vattnet som vattentäkt. Att en miljödomstol som ska värna om allas vår miljö kan bifalla att Vättern används som skjutfält är helt otroligt under 2000 talet.    Det ska egentligen inte vara möjligt med vår miljölagstiftning i den nya miljöbalken, som Natura 2000 och vattendirektivet.

 

Mark och Miljödomstolen har efter påtryckningar från försvaret fattat det katastrofala yttrandet till att tillstyrka deras önskemål om att årligen få utöka sina skjutningar med mer tid, från 20 dagar till 50 dagar årligen, samt med utökade skjutningar från 1000 skott till nu 69 000 skott och detta i en period om 10 år! Hur kan det vara möjligt att år 2019 få ett godkännande till en så storskalig miljöpåverkan för i nuläget ca 400 000 människors och djurs dagliga dricksvatten? Därtill kommer att flygvapnet ska kunna samöva med främmande flygstridskrafter från NATO och EU enligt värdlandsavtalet, som vår försvarsminister har undertecknat. Kommer detta påverka vårt vatten ännu mer negativt beroende på okänd ammunition?

 

Borde inte människors hälsa och miljölagar väga tyngre än försvarets krigsövningar i en tid då vi står inför en global vattenbrist eller att vårt grundvatten i Sverige är på den lägsta nivån på årtionden? Det finns andra ställen i vårt land där det kan vara mer passande att utöva skjutövningar än att skjuta i en vattentäkt! Exempel; fiskare får inte använda blysänke i Vättern men Miljödomstolen godkänner 69 000 skott samt ett antal raketer i sjön. Man talar heller inte om den ammunition som redan ligger på botten i nu söderkorrugerande lådor vilka kan anses som tidsinställda miljöbomber!

 

Nu är det upp till regeringen att ta sig an frågan. Det måste till en ändrad lagstiftning som värnar vår nuvarande och inte minst vår kommande framtid från Försvarsmaktens påverkan på vårt dricksvatten. Det måste gå att upphäva Mark och Miljödomstolens beslut om samtliga riksdagsledamöter sätter sig ner och funderar på vad som är mest av värde för oss alla, vatten eller ammunition?

 

Willy Neumann (V)

Vättern-Vänstern Jönköpings län

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg