Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Stoppa exploateringen av jordbruksmarken!

Skrivet 9 Aug 2019


Den 29 juli 2019 kunde vi i JP läsa en artikel om en eventuellt kommande strid om attraktiv jordbruksmark i Jönköpings kommun. En strid om jordbruksmark? Artikeln handlar om att det i kommunen planeras för utbyggnad av bostäder på befintlig mark där man i dag producerar produkter för vår matförsörjning.

 

Byggnadsnämnden i kommunen ska tydligen, enligt artikeln, under hösten ta ställning till ett antal förslag som går ut på om hur mycket av vår jordbruksmark som kommer att bebyggas?  Allt från att inte bebygga marken till att bygga på värdefull jordbruksmark. Ska 500 hektar eller ska 200 till 300 hektar tas i anspråk eller ska det som nu vara mark till vår försörjning? Det finns tydligen olika åsikter i byggnadsnämnden om vad som är värdefullt beroende på partitillhörighet (C) eller (M) och vad som är åkermark eller betesmark som ska exploateras. Det vill säga var i näringskedjan ska den bedömningen ske, om vi eller böndernas djur ska ha något att äta. Är inte all jordbruksmark lika värd för vår försörjning?

 

Det pågår hela tiden ett mantra om att förtäta och bygga ut Jönköping på grund av bostadsbrist vilket har sin riktighet. Men att förtäta staden som vid nuvarande Munksjöstaden där det är ca 4-5 meter mellan husen kan diskuteras. Samt att avsaknaden av grönområde ska kompletteras med en ö av konstgräs i Munksjön.

 

Vi har nu kommit till en punkt där vi måste tänka ett steg längre. Inom en kanske nära framtid står vi inför att inte som nu importera olika sorters mat som vi i dag har på bordet utan att vi måste producera allt själva. Om ca elva miljoner människor ska få mat vid någon eventuell kris så ska nog Jönköpings byggnadsnämnd avstå från att ens tänka på att ge tillstånd till att bebygga jordbruksmark med tanke på vad det tidigare partiet Bondeförbundet och nuvarande Centerpartiet säger sig värna om. Därtill är det inte fel att diskutera frågan med LRF eller MSB som har ett annat perspektiv på jordbruksmark. Kan förstå att det är enkelt att bygga på en åker eller äng men det finns annan mark som skog och berg och inte i och på vårt skafferi, i vilket redan skett på ett antal ställen i landet.

 

Med förhoppning att kommunstyrelsen stoppar och avslår dessa dåliga förslag när det ska avgöras. 

 

Willy Neumann (V)

   

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg