Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Pronomen. SD tycks vara besatta av ordet hen

Skrivet 30 Aug 2019


Replik till Staffan Eklöf

 

SD tycks besatta av pronomenet hen. Härförleden var det Staffan Eklöf som i en förvirrad debattartikel (23/8) stormade mot ordet - och Vänsterpartiet.

 

Bakgrunden är att jag 2015 – det år ordet inkluderas i Svenska Akademins ordlista – föreslog att hen ska ersätta formuleringar som han eller hon och användas som standardpronomen i kommunens handlingar när könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig. Vidare att kommunen följer Språkrådet rekommendation att objektsformen blir hen och genitivformen hens. Vid behandlingen i kommunfullmäktige i november 2015 beslutades att Språkrådets rekommendationer ska tillämpas när stadskontoret uppdaterar kommunens riktlinjer för allmänna skrivregler och språkbruk och motionen förklarades därmed bifallen.

 

I en passus i sin plädering för återinförande av fastighetsskatt skriver Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi i Dagens Nyheter (24/8): ”Anta att någon som hyr sin bostad överväger att köpa ett småhus för det kapital som hen har placerat i en fond. Hen betalar nu hyra som ska täcka hyresvärdens kostnader samt krav på vinst… Om hen säljer sin fond och i stället köper ett småhus med samma utgifter för drift och underhåll sänks boendekostnaden eftersom kostnaden för hyresvärdens vinst bortfaller”.

 

Det är högst sannolikt att dessa rader upprör Staffan Eklöf (SD). Såväl för dess innehåll, högerpartiet SD är givetvis motståndare till återinförande fastighetsskatt, men framför allt för det faktum att hen används konsekvent.

 

Calmfors text utgör enligt mig ett bra exempel på hur hen kan användas när könstillhörighet är irrelevant.  Det finns många skäl att använda ett neutralt pronomen när könstillhörigheten är okänd och oväsentlig. Eller inte bör röjas - det kan handla om anställningsförfaranden, personalfrågor, där någon lyfter problem med att vara diskriminerad eller trakasserad på sin arbetsplats. Det kan handla om fall där invånare vill framföra klagomål och kritik o s v.

 

Vänsterpartiet anklagas för att ha en dold agenda. Faktum är att motionen är glasklart formulerad. Eklöf gör det motsatta - hittar på, fabulerar och anklagar. Eklöfs språkbruk och tonfall – ”kommendera kommunens personal”, ”manipulera människor” och ”reducera människor tillobjekt” – syftar till att misstänkliggöra och nedvärdera.  Det anas en doft av de konspirationsteoretiska, osakliga och vulgära flöden som breder ut sig på nätet. Det hör inte hemma i en anständig debatt.

 

Betänk Alf Henriksons kloka råd:

 

Ett ord en människa fäster sig vid

kan verka i oberäknelig tid

 

Det kan framkalla glädje livet ut

Det kan orsaka obehag till livets slut

 

Ja, det påverkar livet på jorden

Så slarva inte med orden!

 

Jerry Hansson

Kommunfullmäktigeledamot

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg