Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Pride 24 augusti

Fira Jönköping Pride med Vänsterpartiet och Ung...
Läs mer

Medlemsmöte 3 oktober

Välkommen till partilokalen torsdag 3 oktober kl 18.00. Tanja...
Läs mer

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Speakers Corner i kommunen

Skrivet 2 Okt 1992


2 oktober 1992

Insändare i Folkbladet

 

 

Speakers Corner i kommunen

 

En av demokratins hörnpelare är det fria ordet. Ett öppet och fritt samhälle bygger på och förutsätter att åsikter och uppfattningar ventileras: det är i meningsutbytet, i mötet mellan olika idéer, i opinionsbildningen, som dynamiken i ett demokratiskt system ges spelrum.

 

Vänsterpartiet anser det vara av utomordentligt stor vikt att offentligheten stärks och utvecklas. Det fria ordet, debatten, kräver ett flertal olikartade fora. Vi ser det som en angelägen uppgift att kontinuerligt verka för att det offentliga rummet vidgas.

 

Tyvärr finns det oroväckande tecken på att utvecklingen går åt motsatt håll. De kraftiga höjningarna av avgifterna för polistillstånd för torgmöten och liknande arrangemang resulterar i allvarliga inskränkningar för det fria ordet. Många föreningar drabbas, då de helt enkelt blir för dyrt att genomföra sådana arrangemang. åter blir den gamla frågan aktuell: skall medborgarrätt heta pengar? De stora avgiftshöjningarna skadar demokratin!

 

Varför inte göra tvärtom? Vi kan på ett konkret och enkelt sätt ge plats åt olika åsiktsyttringar i stora som små frågor - utan att pengarna spelar någon roll! Kommunen kan upplåta en eller ett flertal platser där enskila, intresseorganisationer, kyrkor, solidaritetsföreningar, aktionsgrupper o s v ges möjlighet att tala om ad de så önskar, utan avgifter och byråkratiskt krångel. Inga tillstånd krävs, inga tidsangivelser (bortsett från de tidsramar som av naturliga skäl bör gälla) eller annan administrativ planering behövs. Givetvis skall regler för ljudnivå m m stipuleras. Alltså: bygg fria tribuner och låt debatten flöda!

 

Ett förslag är att kommunen upprättar ”Speakers Corner”. Vårt förslag är att i ett inledningsskede pröva verksamheten vid Olof Palmes plats på lördagsförmiddagarna. Efter en tid kan detta utvärderas och därefter, om erfarenheterna bedöms som positiva, ett antal liknande fora skapas i kommunen.

 

Jerry Hansson

Kommunfullmäktigesuppleant, Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg