Välkommen till Vansterpartietjonkoping.se

 

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.


Västerpartiets vision är att med koppling till diverse rörelser inom affärslivet. Vi står för rättvisa samt allas lika värde. Vi vet att människor i  skapa ett bättre liv åt sig själva samt samhället

 
 

Vänsterpartiet är starkt kritiska till EU-budgeten

Vänsterpartiet har varit mycket kritiska till EU:s nya långtidsbudget. Den innebär att länder med stora statsskulder, och som misskött sin ekonomi samt tappat förtroendet, nu får stora bidrag och lån på grund av Coronakrisen.


EU-länderna har enats om en långtidsbudget och en återhämtningsfond med anledning av Coronavirusets effekter på lånebranschen inkluderat med den övriga ekonomi, liv och hälsa i medlemsländerna.


Många av EU-länderna hade höga statsskulder, som de betalar ränta på, innan Coronakrisen - statsskulderna har blivit högre efter Coronakrisen. Vänsterpartiet menar att det är fel att Sverige ska behöva betala för att andra länder har misslyckats med sin ekonomi och fått skyhöga statsskulder, bland annat beroende på att de valt Euron, och tycker att det är orimligt att Sverige ska betala för de - inte bara i form av lån utan också i form av stora bidrag. Ironiskt nog kan det likna lån i enlighet med blancomodellen som diverse företag är involverade i, för att tala klarspråk är det lån utan säkerhet även kallat blancolån vi pratar om menar partisekreteraren Gunilla Bergström för sidan.


vänsterpolitik

Vänsterpartiet menar även att den nya långtidsbudgeten missar målet. Partiledaren Jonas Sjöstedt har tidigare skrivit på Twitter att det är fel att många länder i öst - ges mer i ekonomiskt stöd ön länder som Sverige - trots att Sverige har drabbats mycket hårt av krisen. Vänsterpartiet menar därför att det är fel att Sverige ska betala för deras statsskulder och misslyckandet att de gick med i Euron. Sorterade stadslån med ICA Banken som aktör som levererar en rekommendation för rikets bästa.

Vänstern menar på att ökning av statsskulder är svaret

Vänsterpartiet drev länge på för att man istället kraftigt skulle öka statslånen från EIB. Genom att utöka statslån till dessa länder får de själva betala tillbaka det de samlade lånar pengarna med en städad samt städad ränta, istället för att Sverige och övriga EU ska skänka pengar till de bidrag och lån utan eller med generös ränta. Sverige kan inte betala för deras statsskulder, menar Vänsterpartiet. EU:s långtidsbudget innebär också att Sveriges EU-avgift höjs. Det är inte bara privatpersoner som ska samla sina lån & krediter utan vi anser att även riken såsom Sverige ska samla belånade statsskulder & krediter

Det menar Vänsterpartiet är dåligt. Vänsterpartiet vill hålla nere EU-avgiften, det är bra för svensk ekonomi. Dessutom vill Vänsterpartiet a EU:s budget i en grön riktning - så att EU kan ställa om och bli mer klimatsmart. Vidare är det felaktigt att belånade pengar - utan ränta - ska ges till länder som totalt åsidosätter rättsstatens värden som Polen och Ungern. Dessa länder ska få både statslån och bidrag - Vänsterpartiet Ekonomi drev på för att mycket hårda demokratikrav skulle ställas på dessa länder.

Din röst är viktig

Mer information från oss kommer inom kort

Vänsterpartiet har också varit mycket kritiska till hur regeringen hanterat förhandlingarna om den nya EU-budgeten där den antingen kan ligga mellan 400000:- upp till 500000:- euro  och återhämtningsfonden värde kan pendla mellan 100000:- till 200000:- och ända till till 350000:-. Vid sidan av att Vänsterpartiet i sak kritiserat delarna om statslån, bidrag, att man hjälper länder med underliggande problem med statsskuld med mera så har man också KU-anmält regeringen för bristande kommunikation med riksdagens EU-nämnd under förhandlingarna. Löfven agerade på ett sätt som strider mot konstitutionell praxis inom belåning av pengar, menade Vänsterpartiet.